Välkommen till Förening i Konst!

Vi vet att arbetet som konstnär och kreatör i mångt och mycket kan vara en ensam väg att gå. Mycket tid tillbringas i den egna ateljén och med ett stort fokus på det egna skapandet. Det är självklart också en förutsättning för att kunna kreera något överhuvudtaget. Att tillsammans med likasinnande arbeta för ett så gynnsamt konstnärsklimat som möjligt och bidra till att förenkla mötet mellan kreatörer och konstälskare är vårt motto.

Föreningen arrangerar i samarbete med Konstföreningen i Östra Sörmland Konstrundan -Öppet Hus varje vår med deltagande konstnärer på amatör och professionell nivå. I år bjuder vi in till evenemanget helgen den 6-7 maj,
SE MER och en av våra konstnärer ställer i år ut för det 23:e året i rad!

Föreningen har ett nära samarbete med Galleri Fiskhuset i Nyköping.

Historien bakom FIK

Förening i Konst startade 1982, av framlidne bildläraren  och konstnären Rolf Koch med målet att starta konst-undervisning för alla barn och ungdomar i Nyköpings kommun och kringliggande kommuner. Rolf Kochs vision lever kvar och föreningen har under åren utvecklats och kommit att bli en förening  för konstnärer och konstintresserade i Östra Sörmland. Föreningen driver, i Nyköping, sedan många år tillbaka Barnkonstskolan Fröet för yngre och äldre barn. Föreningen under åren har byggt upp en grafisk verkstad som idag aktivt drivs av grafikerna själva. 

FIK har Nytt Bankgironummer: 
BG 446-6264
- Märk alltid Din inbetalning med ditt fullständigt namn, adress och telefonnummer 

Traditionen fortsätter

FIK-förening i konst arrangerar i samarbete med Konstföreningen i Östra Sörmland; Konstrundan -Öppet Hus varje vår. I år bjuder vi in till evenemanget helgen den 6-7 maj. SE MER 

Följ oss på facebook: