STIPENDIUM

May och Erik Midfalks årliga stipendium
till unga konststuderande

May och Erik Midfalk var några av de som startade Förening i konst och bidrog till föreningens utveckling. I samband med deras bortgång avyttrades konstsamlingen i hemmet och behållningen har blivit grunden för ett stipendium till unga konststuderande, enligt deras önskemål.

Den sökande skall ha anknytning till Sörmland, Där hänvisar vi till Sörmlands län, vilket inte innefattar Stockholms stad. Stipendiet riktar sig till utövare av konst och konsthantverk. 

Den sökande bör vara mellan 18 och 26 år.

Ansökan skall innehålla 5 aktuella verk, högst 3 år gamla.
Bilderna skickas till oss i format JPG eller PDF.

Med ansökan skickas även en kort presentation av vem du är,
ev. CV samt vad du ämnar använda stipendiet till.

Stipendiesumman är 5 000 kr.

Sista ansökningsdatum är den 29 februari 2024.

Ansökan skickas till:   info@foreningikonst.se

Välkommen med din ansökan
FIK Förening i Konst, Nyköping