Styrelsen för året 2020/21

Cornelia Eriksson
Ordförande
tel: 073-818 14 00
cornelia@vistancia.se
 

Lars D.O. Sjögren
Vice ordförande 
tel: 073-073 88 60
larsdo@gmail.com
 

Lena Bergman
Medlemsnytta
tel: 070-321 63 89
elena.bergman@live.se
 

Susanne Fragoulis Andersson
Sekreterare
tel: 072- 234 38 43
susanne.f.andersson@gmail.com

Eric Midfalk
Ansvarig konstinköpare
tel: 070-207 59 65
emidfalk@gmail.com

Ria Roes Scwartz
Utbildning/ Konstresor
tel: 076-882 32 46
ria.roes@gmail.com

Eva Kempe
Kassör
tel: 070-682 16 47
evakempe.art@gmail.com

Våra revisorer

J'Ove Brandelius

Ulf Zettersten

Valberedningen

Madeleine Dahlgren

Svetlana Karlsson

Skicka in bild & textmaterial till FIK:

info@foreningikonst.se