Styrelsen för året 2017/18

Lars D.O. Sjögren
Ordförande 
tel: 073-073 88 60
larsdo@gmail.com

Ria Roes Scwartz
Ordinarie
tel: 076-882 32 46
ria.roes@gmail.com

Eric Midfalk
Ansvarig konstinköpare
tel: 070-207 59 65
eric.midfalk@spray.se

Rose-Marie Cotino Karlsson
Grafisk prod. & web
tel: 070-466 79 79
info@mammarosa.se

Susanne Fragoulis Andersson
Sekreterare
tel: 072- 234 38 43
susanne.f.andersson@gmail.com

Eva Kempe
Kassaförvaltare
tel: 070-682 16 47
eva.kempe@telia.com

Cornelia Eriksson
Ordinarie
tel: 073-818 14 00
cornelia@vistancia.se

Helen Björklund
Ordinarie
tintabart@tele2.se

Skicka in bild & textmaterial till FIK:

info@foreningikonst.se

Revisor: Johan-Ove Brandels    Valberedning: Barbro Andersson och Clara Brandels