Styrelsen för året 2022/23

Cornelia Eriksson
Ordförande
cornelia@vistancia.se
 

Svetlana Karlsson 
Ledamot
ks.sweden@gmail.com
 

Vakans
Ledamot
 

Lars D.O. Sjögren
Vice ordförande 
Ansvarig inköp av konst
Ledamot
larsdo@gmail.com
 

Gabriella Axelsson
Ledamot
gabriella@gagfi.se

Eva Kempe
Kassör
evakempe.art@gmail. com

Claude Büchler
Ledamot
Ansvarig inköp av konst
claudewilli@hotmail. com

Lena Bergman
Sekreterare
elena.bergman@live.se
 

Ria Roes Schwartz
Ledamot
ria.roes@gmail.com

Våra revisorer

J'Ove Brandels

Ulf Zettersten

Valberedningen

Helen Björklund-Gustafsson

Eva-Charlotte Bernthson

Skicka in bild & textmaterial till FIK:

info@foreningikonst.se