Fröet - från barnkonstskola till kulturskola.

Fröet startade 1985 av Förening i konst med ett nära samarbete med Folkuniversitetet i Nyköping. Bildkonstnär och bildlärare Rolf Koch var den som startade undervisa och sedan var konstnär Irene Nordh samt flera andra lokala konstnärer anlitade som bildpedagoger i skolan.
Fröet utformades efter inspiration som man fått på en väl fungerande konstskoleverksamhet vid Grankulla i Finland. 

Den första lokalen låg på Ringvägen men sedan flyttade man in i Konst och Naturs lokaler på Bryggeriområdet. När så Nyköping fick ett Barnkulturcentrum i Greipemuséet flyttades konstskolan in dit.
Utställningar med elevernas alster ordnades på både gallerier och i stadshusets foajé som ofta brukades för utställningar.

Susanne Fragoulis Andersson, bildkonstnär och bildlärare, har arbetat med Fröet sedan 1990. Verksamheten heter numera Kulturskolan Fröet och barnen får där utveckla sin konstnärliga förmåga genom att utforska materialet och hitta egna uttryck.
Inspiration i form av klassisk konst och samtidskonst ges hela tiden för att skapa förståelse för konstnärliga uttryck. Kulturskolan Fröet har i dag 3 grupper. Den yngsta är från 5 år. Den äldre gruppen är mellan 11-15 år.

Vårterminen avslutas med en elevutställning och vi samverkar med andra elever och pedagoger vid Nyköpings kulturskola. Musik och bild inspiterar varandra.

Under 2017 då Nyköpings kommun tog beslutet att det skulle bli en kulturskola i staden blev Fröet en del av den. Precis vad som var tänkt från början.

Anmälan till kulturskolan Fröet sker via kulturskolans hemsida:
https://nyköping.se/barn-och-utbildning/kulturskola
Anmälan i tid då det är lång kö.

 

Så här roligt har vi på Barnkonstskolan Fröet!