FIK presenterar 2023 års affisch

FIK presenterar 2023 års karta!

Ladda ner Årets Karta och utställarförteckning:

(Här kan du klicka på länken och ladda ned  årets karta med markeringar och  deltagare)

Ladda ned Årets Affisch:

(Här kan du klicka på länken och ladda ner årets affisch)

Ladda ner utställningslista NK-Villan:

(Här kan du klicka på länken och ladda ner årets utställarlista NK-Villan 22 april - 27 maj)

Affisch med karta och förteckning över utställarna finns även att  hämta på NK-villan.