Konstnärer uppdateras löpande under våren.


Årets konstnärer

Här visas konstnärskatalogen över 2023 års deltagare i Konstrundan.
Kartan kommer under vecka 16