Fröet - från barnkonstskola till kulturskola.

Fröet startade 1985 av Förening i konst med ett nära samarbete med Folkuniversitetet i Nyköping. Bildkonstnär och bildlärare Rolf Koch var den som startade undervisningen och sedan var konstnär Irene Nordh samt flera andra lokala konstnärer anlitade som bildpedagoger i skolan.
Fröet utformades efter inspiration som man fått på en väl fungerande konstskoleverksamhet vid Grankulla i Finland. 

Den första lokalen låg på Ringvägen men sedan flyttade man in i Konst och Naturs lokaler på Bryggeriområdet. När så Nyköping fick ett Barnkulturcentrum i Gripemuseet flyttades konstskolan in dit.
Utställningar med elevernas alster ordnades på både gallerier och i stadshusets foajé som ofta brukades för utställningar.

Susanne Fragoulis Andersson, bildkonstnär, bildlärare samt styrelseledamot i FIK - Förening i Konst,  arbetade med Fröet från år 1990 fram till sitt frånfälle år 2022. Verksamheten heter numera Kulturskolan Fröet och barnen får där utveckla sin konstnärliga förmåga genom att utforska materialet och hitta egna uttryck.
Inspiration i form av klassisk konst och samtidskonst ges hela tiden för att skapa förståelse för konstnärliga uttryck. Kulturskolan Fröet har idag verksamhet för barn och ungdomar mellan 0-19 år.

Under 2017 då Nyköpings kommun tog beslutet att det skulle bli en kulturskola i staden blev Fröet en del av den, vilket var precis vad som var tänkt från början.

Anmälan till kulturskolan Fröet sker via kulturskolans hemsida:
https://nyköping.se/barn-och-utbildning/kulturskola
Anmäl i god tid då det kan vara lång kö.

 

Så här roligt har vi på Barnkonstskolan Fröet!