Medlemsutställning 2023

Varmt välkommen att delta i hösten medlemsutställning på
NK-villan, med vernissage 4 november 2023.

Förening i Konst är väldigt glada att kunna erbjuda våra medlemmar att delta i höstens medlemsutställning med vernissage lördagen den 4 november. Vi kommer ha tillgång till  både industrirummet och stora salen. Utställningen pågår till och med den 18 november.

Vad är kriterierna för att komma med på utställningen?

- Du har betalat/betalar medlemsavgiften till FIK på 250kr för     verksamhetsåret 2023.

- 29 september   -   Ska din anmälan var FIK tillhanda.
 Anmäl ditt intresse till utställningen via mail till info@foreningikonst.se eller via formuläret under fliken "Kontakt".

- 1 verk/utställare. Maxformat 60/80 bildkonst, skulpturer ska rymmas på ett    podie.  Ditt alster som ska hänga på väggen måste ha upphängningsanordning på  "baksidan" och enkelt kan hängas. 

- 29 september - Sista dag för inlämning av foto till utställarkatalogen.
Bild i JPG-fil skickas till info@foreningikonst.se med information:
  - Utställarens namn
  - Verkets namn
  - Teknik
  - Storlek

- 1 november - Inlämning på NK-Villan mellan kl 15.00 - 17.00 tillsammans med inlämningsblanketten och blanketten Medgivande bilder som finns på hemsidan. Styrelsen i FIK kommer finnas på plats, vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot utställningsmaterial privat någon annan dag.

- 21 november - Hämtning av ditt verk mellan kl. 15.00 - 17.00.

 -Vid eventuell försäljning betalar köparen in till FIK, därefter gör FIK en utbetalning till konstnären. Provision avgår med 25% på försäljningspriset för att täcka utställningskostnaden. Utbetalning av sålda alster sker efter utställningens  slut.

Varmt välkommen med din anmälan till medlemsutställningen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen